Latviešu skola Somijā "Pikku Putni"

Latviešu skolas Somijā "Pikku Putni" vadītājas un pasniedzējas (no kreisās): Zane Uitto un Vivita Kaupere. Foto: Jānis Ķirpītis, 2023.
Latviešu skolas Somijā "Pikku Putni" vadītājas un pasniedzējas (no kreisās): Zane Uitto un Vivita Kaupere. Foto: Jānis Ķirpītis, 2023.

Biedrības “Laivas” Latviešu skola Somijā “Pikku Putni” dibināta 2016. gadā kā Latviešu bērnu klubiņš skolotājas un mūziķes Zanes Uitto (Pērkones) un mākslas terapijas pedagoģes Kristīnes Meisteres-Peltonen vadībā.

Uz latviešu skolu “Pikku Putni” sanāk bērni, tik dažādi kā putni pasaulē. Katram putnam ir sava māju valoda, paradumi, apgūtās iemaņas. Tā nu mēs visi satiekamies un dalāmies zināšanās un gudrībā.

Un tādi mēs esam – kā mazas sniega pikas, kā žigli putni. Katrs atšķirīgs, bet kopā veido lielisku dziesmu orķestri.

2016. gadā skolai pievienojās skolotāja, režisore un aktrise Alise Polačenko. Šobrīd skolā darbojas četras skolotājas: skolas vadītāja, skolotāja un skatuves māksliniece Zane Uitto (Pērkone), mākslas skolotāja, māksliniece un mezglošanas meistare Vivita Kaupere (Ūdre), sitaminstrumentāliste Vija Moore un koklētāja Kristīne Tukre.