Latviešu-somu ģimeņu biedrība "Laivas"

Laipni lūdzam!

Latviešu-somu ģimeņu biedrība “Laivas” (turpmāk - biedrība “Laivas”) ir dibināta un reģistrēta Somijā 2006. gadā ar mērķi saglabāt un veicināt latviešu tradicionālās kultūras attīstību Somijas latviešu kopienā. Šī mērķa sasniegšanai tiek īstenoti dažādi projekti, kas vērsti uz latviešu valodas un kultūras saglabāšanu, kā arī latviskās apziņas stiprināšanu. Sākotnēji tie bija pasākumi latviešiem Somijā, pulciņi bērniem un vecākiem latviešu valodas stiprināšanai, piemēram, mūzikas pēcpusdienas, ikgadējā Ziemassvētku eglīte.

Kopš 2014. gada biedrības “Laivas” sastāvā darbojas 2012. gadā dibinātais latviešu-somu jauktais koris "Ziemeļmeita" Ilmāra Millera vadībā. 2017. gada septembrī biedrības “Laivas” paspārnē tika uzņemta arī 2016. gadā dibinātā latviešu tautas deju kopa “Aurora” Aigas Turukas vadībā. 2022. gada janvārī biedrībai pievienojās 2015. gadā dibinātā latviešu skola Somijā “Pikku Putni”, dibinātāja Zane Uitto.

Biedrības rīkotie iecienītākie pasākumi ir Ražas svētki, ģimeņu vasaras nometne Loimā, kā arī kora un deju kopas koncerti. Latviešu skola Somijā “Pikku Putni” regulāri sadarbojas ar Latvijas vēstniecību Somijā, organizējot ikgadējo Ziemassvētku eglīti, putnu vērošanas pārgājienus un citus pasākumus bērniem, jauniešiem un viņu ģimenēm.

Gaidāmie pasākumi Somijā

4. maijā Helsinkos tika kupli svinēta Latvijas neatkarības atjaunošanas 34. gadadiena

Latviešu skolas "Pikku Putni" pavasara nodarbības ceturtdienās

Mūsu cilvēks: Kārlis Caunītis

Kārlis Caunītis deju un dejošanu par savu aizraušanos sauc jo no trīs gadu vecuma. Kopš 2017. gada Kārlis brīvajā laikā darbojas kā Helsinku latviešu deju kopas “Aurora” vadītājas palīgs. Kolektīvs ir piedalījies jau divos Vispārējos Dziesmu un deju svētkos, kā arī regulāri uzstājies Somijā, Latvijā un citās zemēs.

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.