Latviskās ģimeņu dienas Loimā 2024

Latviskās ģimeņu dienas Loimā

Pieteikšanās dalībai 2024. nometnē ir beigusies.

Ik gadu Loimā pilsētā notiek Latviskās ģimeņu dienas Loimā, kuras daudzi mēdz dēvēt arī par 'Loimā nometni'!

Šis ir viens no gaidītākajiem pasākumiem Somijas diasporā.

2024. gadā ģimeņu dienas Loimā notiks no 24. - 28. jūlijam.

Nometni organizē biedrība "Laivas", tās paspārnē darbojošās Latviešu skola Somijā "Pikku Putni", norises vieta Loimas Evaņģēliskā Tautas augstskola.

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Pasākums ik gadu pulcē kopā Somijā dzīvojošus bērnus un jauniešus, vecumā no 6-18 gadiem, un viņu vienaudžus no Latvijas. Piecu dienu garumā bērni un jaunieši, kā arī viņu vecāki kopā ar jaunākajiem brāļiem un māsām stiprina savas latviešu valodas zināšanas, iepazīstot latviešu kultūras elementus, dziedot un dancojot, krāsojot un līmējot, savā starpā draudzējoties un vairojot sacensību garu. Vienmēr ir raibi un jautri!