Kļūt par biedru

Aicinām pievienoties biedrībai "Laivas", kļūsti par mūsu biedrības biedru un domubiedru!

INDIVIDUĀLA biedra gada maksa ir 10,- eur.

ĢIMENES biedra gada maksa ir 20,- eur.

Biedra maksa un statuss ir par vienu kalendāro gadu – no 1. janvāra līdz 31. decembrim. Par ĢIMENES biedriem var kļūt vienā mājsaimniecībā mītoši cilvēki.

Ieguvumi biedriem:

  • Regulāri saņemt informāciju par notikumiem Somijā, kas saistīti ar Latviju un latviešu kultūru.
  • Atbalsts un piederība Somijas vienīgajai aktīvajai biedrībai un domu biedriem!
  • Iespēja piedalīties Latviešu skolas Somijā "Pikku Putni" mācībās un aktivitātēs.
  • Dalība gadskārtējos ģimeņu Ražas svētkos oktobrī.
  • Iespēja piedalīties Latviskajās ģimenes dienās Loimā katru vasaru jūlijā vai augustā.
  • Iespēja iesaistīties kādā no mūsu biedrības radošajiem kolektīviem: korī "Ziemeļmeita" vai tautas deju kopā "Aurora".
  • Iespēja dibināt un arīdzan regulāri organizēt savu ar Latviju saistīto tradīciju vai sarīkojumu kopā ar līdzīgi domājošajiem tautiešiem un Latvijas draugiem.